Celiny - Postal stationery
N foto text price / bid
801
magnifier
foto
Výstřižky: Obálka vypl. 2* 30h Zápotocký (výstřižky z CDV), CHRAST U CHRUDIMI - 24.1.1953; nepovolená frankatura, přesto bez doplatného; mimo známky svisle přeloženo CZK 500
CZK 
802
magnifier
foto
CDV116 Osobní doprava, č. 1 Autobusy & 5 Horská solnice (2 ks), pěkně prošlé CZK 700
CZK 
803
magnifier
foto
CDV117 Restaurace a vn. obchod č. 1 U vlaku, 6 Svatební hostina & 4 Na lodi (papír Pa), celkem 3 ks, pěkně prošlé CZK 1000
CZK 
804
magnifier
foto
CDV123A Spartakiáda 1955 (29 mm), č. 1-2, 5, 7-8 a 13 (celkem 6 ks), vše pěkně prošlé, dobrá kvalita  More pictures: a CZK 800
CZK 
805
magnifier
foto
CDV123B Spartakiáda 1955 (25 mm), č. 1, 3, 6, 8, 10, 13-4 (7 ks), vše pěkně prošlé, dobrá kvalita  More pictures: a CZK 2000
CZK 
806
magnifier
foto
CDV124B Spartakiáda 1955/ červen-červenec (25 mm), č. 1-4 a 7 (5 ks), pěkně prošlé. Na všech je vzadu přítisk O projednání vývozu známek, s raz. Středisko zahraniční výměny Praha. Hledané  More pictures: a CZK 1500
CZK 
807
magnifier
foto
CDV124 Spartakiáda 1955/ červen-červenec, A (29 mm) č. 2, 5, 8 a 11; B (25 mm) č. 3, 5+6; celkem 7 ks, vše **  More pictures: a CZK 600
CZK 
808
magnifier
foto
CDV124 Spartakiáda 1955/ červen-červenec, 4 ks (č. 4+6+9B & 7A), pěkně prošlé CZK 800
CZK 
809
magnifier
foto
CDV127 Závod míru č. 1 & 4-8, vše pěkně prošlé (6 ks), dobrá kvalita  More pictures: a CZK 1000
CZK 
810
magnifier
foto
CDV130 ZOO Praha, č. 5+7+9+11 (celkem 4 ks), pěkně prošlé, dobrá kvalita CZK 800
CZK 
811
magnifier
foto
CDV130 ZOO Praha, č. 3+6+9+12+15, (celkem 5 ks), ** CZK 400
CZK 
812
magnifier
foto
CDV128 2.Sraz turistů, č. 1 (slov.) + 2 (český + slov.), celkem 3 ks pěkně prošlé; hledané CZK 800
CZK 
813
magnifier
foto
CDV128 II. celostátní sraz turistů, kompletní (6 ks), ** CZK 600
CZK 
814
magnifier
foto
CDV151 Výstava Choceň, 4 ks (2x ** & 2x prošlé), levně nabízeno CZK 200
CZK 
815
magnifier
foto
Perfin: CDV177 Šestidenní s perfinem "P" (Maxa "I", pro KF 00-65) skrz natištěnou známku; **  More pictures: a CZK 300
CZK