Definitivní vydání - Definitive issues
N foto text price / bid